Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xử lý bề mặt kim loại sản phẩm trước khi sơn tĩnh điện
Tháng 1 1, 2020

Xử lý bề mặt kim loại sản phẩm trước khi sơn tĩnh điện

Xử lý bề mặt kim loại trước khi sơn tĩnh điện là quy trình quan trọng cho phép lớp sơn tĩnh điện có liên lết vật lý tốt với bề mặt sản phẩm.

Quy Trình Phun Sơn Tĩnh Điện
Tháng 1 1, 2020

Quy Trình Phun Sơn Tĩnh Điện

Quy trình phun sơn tĩnh điện bột khô là một quy trình khép kín của hệ thống sơn tĩnh điện, bao gồm việc từ khi sản phẩm được đưa vào ban đầu đến lúc cho ra sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao

Thông tin cơ bản về sơn tĩnh điện
Tháng 1 1, 2020

Thông tin cơ bản về sơn tĩnh điện

Bột sơn tĩnh điện là các hạt sơn được nghiền mịn, khuyến cáo người sử dụng đeo khẩu trang khi tiếp xức trực tiếp.