Dây truyền sơn tĩnh điện

Dây truyền sơn tĩnh điện

Để vệ sinh sản phẩm, sản phẩm phải được nhúng qua các bể hóa chất, bao gồm các bể sau:

– Bể rửa nước
– Bể chứa hóa chất định hình bề mặt.
– Bể chứa axit tẩy rỉ sét, thông thường là H2SO4 hoặc HCl.
– Bể chứa hóa chất Photphat hóa bề mặt.
– Bể chứa hóa chất tẩy dầu mỡ.

(028)37.010.999
(028)37.010.999

    Description

    Có 3 loại buồng sơn chính là: hút bột qua filters, hút bột qua cyclon cùng với dust-collector và buồng sơn màng nước…

    – Buồng phun sơn tĩnh điện ưu điểm tiết kiệm bột, tiết kiệm chi phí khi liên hệ hải thịnh, thi công nhanh chóng, độ bền cao, ít sửa chữa

    – Trong khi sử dụng sơn bột, sẽ luôn luôn có bột thu hồi, có nghĩa là không thể sử dụng hết 100% trong lần đầu tiên.

    Vì vậy, buồng thu hồi là thiệt bị thu gom những bột sơn dư, nhằm tái sử dụng những bột sơn này và bảo vệ môi trường.